__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра организира МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЗДРА 2020“

 

 
Община Мездра организира  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЗДРА 2020“. Конференцията е посветена на приемане на Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции на територията на община Мездра и традиционното провеждане на Фестивал на средновековната култура и традиции, през месец май в Археологически комплекс „КАЛЕТО”, гр. Мездра.
 
За участие в конференцията са поканени представители на туроператори, общини, провеждащи подобни фестивали, реанактори и други заинтересовани организации от цялата страна и партньорската община от Румъния.
 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЗДРА 2020“ ще се проведе на 20 и 21 февруари 2020г. в град Мездра, зала кино Роял. Прилагаме програма на събитието.
 
Участието, престоят, настаняването и храната на участниците се финансира със средства по Проект: „Добре дошли в средновековието” (“Welcome to the middle ages”) Проектен код: ROBG 452, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020.
За включване в програмата всеки участник може да заяви участие, като следва да подготви изказване, съобразено като тематиката със събитието и да заяви времетраене.
 
Отправяме своята покана към Вас за участвате в организираната от община Мездра конференция. 
 
 _______________________________________________________________________________________________
 
ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЗДРА 2020“
 20 – 21 февруари 2020г.
Конференция за приемане на Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции на територията на община Мездра
 
Ден 1 /20 февруари 2020г./ :
-       10.30 – 11.30 ч. – Пристигне и настаняване на участниците
-       11.30 – 12.00 ч. – Регистрация на участниците
-       12.00 – 13.00 ч. – ОБЯД
-       13.00 – 13.30 ч. Откриващи приветствия на кметовете на Община Мездра и Община Добрословени
-       13.30 – 14.30 ч – Представяне на Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции и на Съвместния туристически продукт, разработени по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020.
-       14.30 – 15.30 ч. – Представяне на проведените фестивали в Мездра и Добрословени през 2019 и дискусия по бъдещи съвместни дейности;
-       15.30 – 16.00 ч. КАФЕ ПАУЗА
-       16.00 – 18.00 ч. Прожекции на филми от възстановки и средновековни и римски фестивали, провеждани територията на България и Румъния;
-       18.00 – 19.30 ч. – свободно време
-       19.30 – 22.30 ч. – ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ с програма и демонстрации
 
 
Ден 2 /21 февруари 2020г./:
-       10.00 ч. – Откриване на втория ден на конференцията;
-       10.15 – 11.30 ч. – Фестивалите като жива история-музей на открито за представяне на бита и традициите – изказвания.
-        11.30 – 12.30 ч. – Обсъждане и приемане на Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции, разработена по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”
-       12.30 – 13.30 ч. ОБЯД
-       13.30 ч. – ЗАКРИВАНЕ на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЗДРА 2020”
 _______________________________________________________________________________________________

Проект „Добре дошли в средновековието“, ROBG 452 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.