__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за заключителна пресконференция по проект ROBG 452 “Добре дошли в Средновековието”

 
Уважаеми съграждани,
Община Мездра има удоволствието да ви покани на заключителна пресконференция по проект ROBG 452 "Добре дошли в Средновековието", финансиран по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria. 
 
Събитието ще се състои на 21 февруари, от 14:30, в Заседателната зала на община Мездра, ет. 4
 
По време на пресконференцията ще бъдат обсъдени резултатите от провеждането на средновековния фестивал в Мездра, както и на римския фестивал в община Добрословени, Румъния. 
 
_______________________________________________________________________________________________

Проект „Добре дошли в средновековието“, ROBG 452 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.