__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметове и представители на ЧЕЗ обсъдиха проблемите с електрозахранването в община Мездра

Mezdra_Den na kmeta_02.2020_03

Проблемите с електрозахранването на населените места в община Мездра – тази бе една от основните теми по време на Деня на кмета, организиран от Общинската администрация. Бойкo Чавдаров, регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“, съобщи, че през периода 5-10 февруари на територията на общината са локализирани и отстранени над 600 повреди на електроразпределителната мрежа. Действителният брой на възникналите аварии обаче е значително повече, тъй като много от тях не са регистрирани от експлоатационното дружество. В момента се извършва оглед на повредените съоръжения – скъсани проводници, счупени стълбове и т. н., които предстои да бъдат подменени.
 
Кметове и кметски наместници се оплакаха от амортизираната електропреносна мрежа в някои от селата, която на места е на повече от 50 години и се нуждае от обновяване.
 
Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че е необходимо да се подобри комуникацията и да се координират дейностите между ЧЕЗ, Общината и селските кметове, за да има ефект от работатана отделните институции при такива кризисни ситуации.
 
С оглед гарантиране сигурността на електрозахранването, занапред селските кметове ще могат да ползват денонощна ВИП телефонна линия, предоставена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На нея те ще могат да подават сигнали за смущения в електроподаването или за прекъснато електрозахранване, които ще се обработват с по-висок приоритет.
 
Официалният ветеринарен лекар за община Мездра д-р Иво Иванов разясни на кметовете и кметските наместници превантивните мерки, които е необходимо да се предприемат по места срещу разпространението на болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип) и на заболяването Африканска чума по свинете (АСЧ).
 
Лора Лазарова, директор на Областна дирекция „Земеделие“, и Христина Христова, експерт в дирекцията, направиха разяснения относно предстоящото преброяване на земеделските стопанства в област Враца, което ще бъде извършено през периода септември-декември 2020 г.
 
Сред останалите въпроси, дискутирани на Деня на кмета, бяха сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци от селата,почистването на речните корита и премахването на нерегламентираните сметища, подобряване транспортното обслужване на населението и др.
 
По повод първите 100 дни от встъпването му в длъжност, кметът Аспарухов представи последните назначения в ръководния екип на Общинска администрация – Мездра: Цеца Костова – заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“, Стела Костова – директор на Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, Пепа Христова – директор на Дирекция „Местни приходи и ГРАО“, инж. Розалина Георгиева – директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, Цветелина Стоянова – ръководител на Центъра за услуги и информация на гражданите, Диана Павлова – началник на отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“, Елена Нанова – началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, Стилиян Тотков – началник на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, Седефка Петкова – началник на отдел „Култура, спорт и туризъм“, Десислава Драганова – началник на отдел „Местни приходи“  и Цеца Кирилова – началник на отдел „Счетоводство“. Георги Димитров е новоназначеният кметски наместник на с. Типченица.
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_14
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_12
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_08
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_07
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_05
 
Mezdra_Den na kmeta_02.2020_04