____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До Иванка Ненкова

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
№ 86-1/27.01.2020 година
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, в стая №305 за връчване на АУЗ № 86-1/27.01.2020 година.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра 
mezdra.bg    21.02.2020 година
                   Дата на сваляне: 10.03.2020 година
https://www.livechatalternative.com/