__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Международна конференция по проект „Добре дошли в Средновековието” се проведе в Мездра

Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_01

Като част от дейностите по проект „Добре дошли в Средновековието” („Welcome to The Middle Ages“), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, който се изпълнява от Община Мездра и Община Добрословени, на 20 и 21 февруари 2020 г. в гр. Мездра се проведе международна конференция. В нея взеха участие повече от 100 представители на двете общини партньори по проекта, на групи за исторически реконструкции, туроператорски фирми и други заинтересовани организации от трансграничния регион.
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_03
 
По време на конференцията беше приета Съвместна стратегия за популяризиране на античните и средновековни традиции в общините Мездра и Добрословени и бе промотиран 4-дневен интегриран туристически продукт, който включва посещения на най-значимите културни, исторически и природни забележителности в двете общини.
 
В приветствието си към участниците в конференцията кметът на Мездра Иван Аспарухов благодари на всички, участвали в реализирането на проекта и изрази увереност, че взаимноизгодното сътрудничество между двете общини в сферата на културата, образованието и туристическите услуги ще продължи и занапред. 
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_06
 
Кметът на Добрословени Георге Тудорашку заяви, че за успешното изпълнение на проекта е положен огромен труд, който в крайна сметка е довел до постигане на неговата основна цел – устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион чрез използване на богатото културно, историческо и природно наследство на общините Мездра и Добрословени. Доказателство за това са организираните в рамките на проекта два фестивала – Фестивал на средновековните традиции, бит и култура в Археологически комплекс „Калето” – Мездра (14-19 май 2019 г.) и на Античен римски фестивал „Romula Fest” в археологически обект Ромула-Малва край село Решка, община Добрословени (22-25 август 2019 г.). В знак на уважение Тудорашку подари Аспарухов флага на румънската община.
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_04
 
С презентации и доклади в конференцията взеха участие представители на Природен парк „Врачански Балкан“, Регионален исторически музей, Търговско-промишлена палата и Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, на реанакторските  групи Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“ – Варна и Школа „Вълкашин“ – София. Сред дискутираните теми бяха „Възпитание на подрастващите в родолюбие и уважение към традициите“, „Какво е да си млада реанакторска група“ и „Многоаспектност на историческите фестивали“. Лектори бяха aрхеолозите доц. д-р Мирча Негру и Георги Ганецовски, д-р Константин Колев, инж. Димитър Павлов, Мария Даракчиева, Йосиф Баев, Петър Ганев, Георги Антонов и др.
 
Прожектирани бяха два филма, заснети в рамките на проекта- един за римските традиции в окръг Олт, Румъния и един за средновековните традиции в България. Презентирани бяха три тематични каталози на български, румънски и английски език, издадени по проекта – за средновековни и римски фестивали, провеждани на територията на България и Румъния, за групи за исторически реконструкции и индивидуални реанактори и за традиционни рецепти от трансграничния регион, както и трансгранична карта с местоположенията на 44 антични и средновековни крепости от двете страни на река Дунав.
 
Състоя се и заключителна пресконференция, на която ръководителят на проекта Пламен Червенков представи целите, бюджета, изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект „Добре дошли в Средновековието“ („Welcome to The Middle Ages“).
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_10
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_11
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_13
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_14
 
Mezdra_Konferentsiya_Welcome to The Middle Ages_2020_15