____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  Община Мездра .         Търгът ще  се

проведе на  13 .03 . 2012г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                     Втора дата – 20.03 . 2012 г. в същия час и място.             При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,     тел.     9-21-   16, вътр.112.

 

 

            РС                      КМЕТ НА  ОБЩИНА       МЕЗДРА                                                                                                                                                                                                                              ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/