__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Отложиха поради коронавируса мартенската сесия на Общински съвет – Мездра

Председателският съвет към Общински съвет (ОбС) – Мездра реши да бъде отложено редовното месечно заседание на ОбС, което трябваше да се състои на 26 март 2020 г. Решението е взето на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и последващите й актуализации, и Заповед № 172/19.03.2020 г. на кмета на община Мездра относно въведените противоепидемични мерки на територията на общината. Провеждането на мартенската сесия на ОбС се отлага за срок, в зависимост от епидемичната обстановка в страната.
 
Същевременно Председателският съвет си запазва правото, при наличие на необходимост от вземане на спешни решения, да проведе заседание според изискванията, разписани в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Мездра, както и при строго спазване на санитарно -хигиенните изисквания.
 
„Председателският съвет към ОбС- Мездра се присъединява към искането на колегите от страната за иницииране на незабавни законодателни промени в ЗМСМА, регламентиращи начина за провеждане на заседание на общинските съвети и вземането на законосъобразни решения в създалата се критична ситуация“, призовава ръководството на местния парламент.
 
ObS_Mezdra_Sesiya_11.2019_01