__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До 30 юни се удължава срокът за плащане с отстъпка на данък сгради и на данъка върху МПС

С два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който лицата, платили в пълен размер данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година, ще ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума. Това гласи §26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който е публикуван в днешния брой на „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 28, 24.03.2020 г.).
 
От отдел „Местни приходи“ на Община Мездра напомнят, че задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:
 
• безкасово (по банков път) в Банка „ДСК“ ЕАД – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
 
44 14 00 – патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
 
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти,
 
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
 
44 24 00 – такса битови отпадъци,
 
44 28 00 – туристически данък.
 
• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите – в брой  или чрез ПОС устройство,
 
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
 
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay) АД,
 
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
 
• в Кметствата по населени места.
 
Какви други срокове се променят със Закона за извънредното положение може да видите тук:
 
 
Mestni_Danatsi_Taksi 01