____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Втори етап на подбора за обществени възпитатели към МКБППМН – Мездра

Община Мездра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, съобщават, че вторият етап от подбора за обществени възпитатели ще се проведе на 21.04.2020 г. /вторник/ в малката заседателна зала на Общинска администрация – гр. Мездра, ет. 4.

Часът за всеки от кандидатите е определен, в зависимост от подаването на документите

https://www.livechatalternative.com/