__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Mezdra_InfoTsentar 2020_01

С цел подобряване административното обслужване на гражданите, от 12 май 2020 г. (вторник) Центърът за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) към Община Мездра ще работи с удължено работно времеот 07:00 до 19:00 часа, вместо от 08:00 до 17:00 часа, както беше досега.
 
В Центъра се предлагат над 130 вида административни услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация, общинска собственост, териториално-селищно устройство, кадастър и регулация, стопански и социални дейности, търговия, транспорт, туризъм и др.
 
В ЦУИГ – Мездра функционират следните гишета за административни услуги:
 
Каса „Местни данъци и такси“,
 
• Каса “Общински приходи“,
 
• Гише № 3 „ТСУ и общинска собственост“,
 
Гише № 4 „Социални дейности“,
 
• Гише № 5 „Търговия, транспорт, туризъм и гише на предприемача“,
 
• Гише № 6 „Гражданско състояние“,
 
• Гише № 7 „Административни и технически услуги“,
 
• Гише № 8 „Деловодство и информация“.
 
Центърът за услуги и информация на гражданите се намира на партерния етаж в сградата на Община Мездра.
 
Адрес: Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27.
 
За контакти: тел. 0885 114 607, 0910/ 9 20 16 и 0910/ 9 21 16, e-mail: mezdracentar@abv.bg
 
Mezdra_InfoTsentar 2020_Logo