__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна поетапно премахване на нерегламентираните сметища в община Мездра

Mezdra_Nereglamentirani smetishta_Premahvane_2020_01

В изпълнение на Заповед № 277/ 29.04.2020 г. на кмета на община Мездра и на Предписание от директора на РИОСВ – Враца за предприемане на ефективни действия за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (битови, строителни, биоразградими, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци и др.), Общинско предприятие (ОбП) „Чистота“ започна поетапно премахване на нерегламентираните сметища на територията на община Мездра, установени при извършени проверки от служители на Общинската екологична инспекция.
 
На този етап са почистени нерегламетираните сметища под стопанския двор в с. Боденец, между с. Дърманци и с. Лик, между с. Зверино и с. Игнатица, дерето при гробищния парк и на отбивката преди разклона за с. Зли дол, под стопанския двор и помпената станция в с. Крета, водосток в с. Лик и в района на ж. п. спирка Ослен Криводол.
 
В момента се работи по премахване на сметищата в м. “Ракошник” в землището нас. Крапец, в кв. „Гаратa“, м. “Лакатa“ и под стопанския двор в с. Люти брод и в участък от стария път Мездра – Моравица.
 
Предстои да бъдат почистени тези в м. “Блъснати брег” в землището на с. Горна Бешовица, в м. “Бряста” и под стопанския двор в с. Долна Кремена и в м. “Чумини колиби”в землището на с. Люти дол.
 
След премахване на сметищата са поставени предупредителни табели, че изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено и нарушителите подлежат на глоба.
 
Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията община Мездра, приета с Решение № 43/ 30.01.2020 г. на Общинския съвет, физическите лица, които изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места, се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица глобата е от 500 до 1000 лв.
 
С цел недопускане на нови нерегламентирани замърсявания, в кметската заповед се уточнява, че контролните функции по поддържане на чистотата в населените места е в правомощията на кметовете и кметските наместници.
 
Междувременно служители на ОбП „Чистота“ продължават със собствена и наета техника подрязването на клоните и оформянето на короните на дърветата по градската улична мрежа. Днес бяха подкастрени дърветата по улица „Св. Патриарх Евтимий“ в кв. 101 на гр. Мездра. 
 
Mezdra_Nereglamentirani smetishta_Premahvane_2020_02
 
Mezdra_Nereglamentirani smetishta_Premahvane_2020_03
 
Mezdra_Darveta_Kastrene_2020_01
 
Mezdra_Darveta_Kastrene_2020_02
 
Mezdra_Darveta_Kastrene_2020_03