__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

От днес Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра отново е отворен за посетители

След като в продължение на два месеца беше затворен поради въведеното извънредно положение в Република България, от днес, 13 май 2020 г., Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра отново отвори врати за посетители, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Новият режим за работа на туристическия обект е регламентиран със Заповед №304/ 12.05.2020 г. на кмета на община Мездра Иван Аспарухов.
 
С нея кметът на общината нарежда на служителите в Археологически комплекс „Калето“ да организират дейността си, при строго спазване на следните изисквания:
 
•  Регулиран брой посетители, който гарантира социална дистанция не по-малко от 1,5 метра.;
 
•  В експозиционните зали да не се допускат повече от 3 души едновременно.;
 
•  Служителите на комплекса, които влизат в контакт с посетителите да носят защитни маски  и ръкавици.;
 
•  В касата на обекта да бъде поставен дезинфектант за ръце.;
 
•  Стриктно спазване на изискванията за периодична дезинфекция.;
 
•  Груповите посещения и беседи не са позволени.
 
 
Посетителите на комплекса са длъжни да спазват следните правила:
 
•  Да носят задължително защитна маска.;
 
•  Да спазват социална дистанция от 1,5 метра.;
 
•  На влизане в обекта задължително да дезинфекцират ръцете си.
 
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на ръководителя на Археологически комплекс „Калето“ Нели Иванова.

 
Mezdra_AK Klaeto_Izgled_Boris Krastev