____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА МЕЗДРА”

Обявление

Заявление

https://www.livechatalternative.com/