____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

obiava

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

       Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи – 4 имота на територията на  с. Царевец.

 

      Търгът ще  се проведе на  10 .04 . 2012г. от 10.30 часа в 

Община Мездра, стая № 201 .      Втора дата – 17.04 . 2012г. в същия час и място.         

                   За допълнителна информация  -          стая № 104-а  и №           109     на       общината ,              тел. 0910 /    9-21-16, вътр.112 

       или   156.

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/