__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Ученици от ПГ „Алеко Константинов“– Мездра подредиха изложба в АК „Калето“

PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_01

Ученици от Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра подредиха в Археологически комплекс „Калето“ изложба на накити, кошници, панери, шапки, подложки за топли съдове и рамки на картини с флорални мотиви. Те са изработени от рециклирана хартия и глина като част от дейностите по проект “ Заедно в делници и празници“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 
Под ръководството на Светла Караджилска и Лора Кръстарска, в „Арт ателие“-то за изработване на накити учениците сътвориха цветни колиета, като обичаен елемент от облеклото. Те са ръчно изработени от глина, след което, отново на ръка, са изписани и украсени. Използвани са характерни пъстри мотиви – цветя, шарени розети и др.
 
Заниманията по кошничарство включват изработване на кошници, панери, шапки, подложки за топли съдове, рамки за картини. Основният материал, които се ползва, е рециклирана хартия. Боядисването и декорирането вече са въпрос на фантазия, която е важно да бъде развивана у подрастващите.
 
Основен приоритет на проекта “Заедно в делници и празници“ е реализирането на форми на взаимодействие между учениците за утвърждаване на междукултурни ценности, за изграждане и възпитаване у тях на социокултурен модел на поведение, основан на модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектът е с продължителност 8 месеца, а общият брой участниците в него – 80.
 
Дейностите, които се изпълняват по проекта, са с елементи на гражданско образование, формирайки чувство на идентичност, но и на национално самосъзнание и принадлежност към училищната общност.
 
За целта са сформирани група за издирване, записване и приготвяне на ястия, група за запознаване със занаята кошничарство, група по приложно изкуство за изработване на накити, група за фолклорни танци и група за възпроизвеждане и съхраняване на традициите.
 
Силвия Нецова, ПГ „Алеко Константинов“ – гр. Мездра
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_02
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_04
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_05
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_06
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_08
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_09
 
PG_Aleko Konstantinov_Mezdra_Kaleto_Izlozhba 2020_11