__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Трима читалищни деятели станаха почетни членове на НЧ „Просвета 1925“ – Мездра

01_Mezdra_Chitaliste_Elza Mitova_Pocheten chlen_2020

Трима читалищни деятели бяха удостоени със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ – Мездра“. Решението бе взето на годишното отчетно събрание на мездренското читалище. Високото отличие получиха един от основателите и първи председател на културно – просветното средище Стоян Чорбанов (1865-1945) – посмъртно, за неговите изключителни заслуги за развитието на читалищната дейност в община Мездра и във връзка с 95-годишнината от създаването на Читалище „Просвета“; първият хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева (р. 1932 г.) – за нейните особени заслуги за развитието на читалищната самодейност в общината, и дългогодишният секретар на читалището Елза Митова (р. 1949 г.) – за нейния цялостен принос за развитието на читалищната дейност в общината и по повод 70-годишния й юбилей.
 
Отчет за дейността на читалището през 2019 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта основните моменти в библиотечната дейност, както и най-важните изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на 8-те самодейни и художествено – творчески колективи, които развиват в момента дейност към читалището: Представителен танцов ансамбъл, Детски фолклорен ансамбъл „Мездренче”, Женски народен хор, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Танцова формация “Keep It Real”, Литературен клуб „Христо Ботев”, Краеведско дружество и Експериментален театър.
 
„Един отчет съдържа факти и цифри, защото се стараем обективно да отразим дейността на всички колективи и звена, подчерта Вълчев. Но колкото и да е обширен, едва ли би могъл да обхване усилията, положени за всички успехи на читалищните колективи. Той не може да отрази изцяло проблемите и трудностите, с които се сблъскват всички те в своята целогодишна подготовка.
 
От името на Настоятелството ви благодаря за подкрепата и нека заедно да продължим да попълваме читалищната история с престижните си участия, успехи и завоювани нови върхове. Бъдете здрави!“
 
Общото събрание прие отчета за дейността на Читалище „Просвета” през м. г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през тази година.
 
Приет бе и Бюджет 2020, в който са заложени приходи в размер на 156 193 лв. 000 лв. В това число 141 693 лв. държавна субсидия, 5 хил. лв. допълваща субсидия от Община Мездра, 6 500 лв. от такси и членски внос и 3 хил. лв. от спонсорство, дарения и концертна дейност.
 
В разходната част на бюджета за тази година са предвидени малко над 120 хил. лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, около 18 хил. лв. за издръжка на самодейните колективи и 3 100 лв. за закупуване на нови книги, абонамент и библиотечна дейност.
 
95 – годишнината от създаването на НЧ „Просвета 1925“ – Мездра ще бъде отбелязана официално с юбилеен концерт на 31 октомври 2020 г.  
 
01_Stoyan Chorbanov_1865-1945
 
01_Temenuzhka_Tincheva_Mezdra 2018
 
02_Mezdra_Chitaliste_Sabranie_2020
 
24_Mezdra_Chitaliste_Elza Mitova_Pocheten clen_2020