__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра с инициатива за събиране наотпадъците от хартия и картон, генерирани от търговските обекти

Retsiklirane_Simvol 01

Съгласно чл. 33, ал.2 и 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ползвателите на търговски обекти са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, генерирани от търговските обекти и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.
 
В тази връзка Община Мездра предприема инициатива за безвъзмездно събиране на отпадъците от хартиени и картонени опаковки, генерирани от търговските обекти на територията на общината.
 
Събирането и извозването на отпадъците от опаковки ще се извършва с камион от Общинско предпритие (ОбП) „Чистота”, при подадена заявка от страна на управителите/ ползвателите на търговските обекти.
 
Ангажимент на управителите/ ползвателите на търговските обекти е да предадат отпадъците във вид, удобен за товарене и транспортиране, като същите бъдат:
 
• нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;
 
• компактно събрани (завързани или в чувал), оставени и съхранявани на сухо и достъпно място;
 
• да не съдържат замърсявания с био и нерециклируеми отпадъци.
 
Заявки за извозване на отпадъци от хартия и картон се приемат на тел. 0879405557 – Радослава Готова, началник сектор „Комунални дейности“ в ОбП „Чистота“, и 0894308029 – Марияна Илиева, разделно събиране на отпадъци.
 
Община Мездра разчита на коректното отношение и ангажираност от страна на управителите/ ползвателите на търговските обекти, за да може с общи усилия да се справим с проблемите, свързани с поддържане на чистота и хигиена около контейнерите за смет и търговските обекти!
 
Otpadatsi_Hartiya_Karton_Razdelno sabirane_01