____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До ЕТ „Оникс–ТДТ-91–Тонислав Тодоров“

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>Акт за установяване на задължения към Община Мездра

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”><span style="font-size:12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>№ 182-1/02.06.2020 година

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая № 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „Ревизии и проверки” П. Вълкова-Симеонова
за връчване на АУЗ № 182-1/02.06.2020 година.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра 
mezdr<span style="font-size:12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:windowtext;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>a.bg
<span style="font-size:12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>    03.07.2020 година

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;”>                   Дата на сваляне: 20.07.2020 година

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline”> 

https://www.livechatalternative.com/