До ЕТ „Оникс–ТДТ-91–Т. Т.“

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline“><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;“>Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline“><span style="font-size:
12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";
color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;“>Акт за установяване на задължения към Община Мездра

<div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal;vertical-align:baseline“><span style="font-size:12.0pt;Times New Roman","serif";Times New Roman";color:black;border:none windowtext 1.0pt;
padding:0cm;“>№ 182-1/02.06.2020 година