Указания за спазване на противоепидемичните мерки в заведения за развлечения на открито и на закрито и организирането на групови празненства по време на удължения срок на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България считано от 16.07 до 31.07.2020 г.

Ukazania