__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Информационна кампания на открито за новите антикризисни мерки предстои в Мездра и Роман

На 21 юли (вторник) и 23 юли (четвъртък) Агенцията по заетостта започва поредица от събития в цялата страна, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса “Новите мерки по Ваша мярка”. Всички 107 Бюра по труда у нас ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка поради разпространението на COVID-19.
 
В часовия диапазон от 9:30 до 16:00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито експерти от Бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – Проект „Заетост за теб”, подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговорна пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15 юли мярка с нов дизайн 60/40.
 
В шатрите на Агенцията по заетостта търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, ще получат изчерпателна информация за услугите, които предлагат Бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точния подход за бързо възстановяване.
 
Експертите от Бюрата по труда ще отговарят на въпроси, ще консултират и ще дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.
 
Информационната кампания в гр. Мездра ще бъде проведена на площад „България” на 21 юли (вторник) от 9:30 до 16:00 часа, а в гр. Роман – на 23 юли (четвъртък) на площад „Св.св. Кирил и Методий” в същия часови диапазон.
 
Byuro po truda_Biznes_Konsultatsii_Merki_Mezdra_Roman_21_23_yuli 2020