__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обучение за оказване на първа помощ се проведе в Мездра

Mezdra_Mehedintsi_Proekt_Interreg_RO_BG_2014-2020_EFRR_Logo 01
 
Обучение за оказване на първа помощ се проведе в Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра. В него взеха участие служители в БДЖ и в Общинската администрация, читалищни работници, детски учители и др.
 
Събитието е част от дейностите по Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, който се изпълнява съвместно от Община Мездра, в качеството й на водещ бенефициент, и от Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
 
По време на занятието лекторите Теодора Георгиева и Светослав Ангелов, инструктори по първа помощ и обучители във FirstAidbg.com и „Училище по първа помощ“ – София, демонстрираха пред участниците в обучението основните техники за оказване на първа помощ при най-често срещаните животозастрашаващи състояния и наранявания – задавяне („гълтане на езика“), загуба на съзнание и силно кръвотечение.
 
Освен теоретични знания, курсистите получиха полезни практически съвети как да реагират и какво трябва да направят при възникване на такива инциденти.
 
Обучителите акцентираха върху факта, че при тези извънредни ситуации най-важна е помощта в първите минути след злополуката, тъй като много често това е решаващо за спасяването на човешкия живот. В повечето случаи тя се извършва от очевидци – ето защо е необходимо колкото се може повече хора да придобият умения за оказване на първа помощ.
 
Mezdra_Obuchenie_Parva pomosht_07.2020_01
 
Mezdra_Obuchenie_Parva pomosht_07.2020_05
 
Mezdra_Obuchenie_Parva pomosht_07.2020_06
 
Mezdra_Obuchenie_Parva pomosht_07.2020_09
 
Mezdra_Obuchenie_Parva pomosht_07.2020_10
 
Mezdra_Mehedintsi_Proekt_Interreg_RO_BG_2014-2020_Logo 02