__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра стартира Информационна кампания за повишаване компетентността на населението при реакции на бедствия и аварии

Mezdra_Mehedintsi_Proekt_Interreg_RO_BG_2014-2020_EFRR_Logo 01

На 7 юли 2020 г. Община Мездра започна цикъл от информационни демонстрации в рамките на дейностите по изпълнение на проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“, ROBG 416,който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
 
Информационната кампания има цел повишаване на осведомеността на населението и създаването на готовност и умения за справяне с критични ситуации при бедствия. Целевата група на информационните събития са представители на администрацията на общината, различни общински служби и предприятия, фирми, представители на образователния сектор, ученици и широката общественост от населението на общината.
 
Проведени бяха шест последователни информационни демонстрации в община Мездра на следните теми:„Подготовка и реакция при бедствия,аварии, катастрофи и кризи“, „Реакции по време на бедствия и кризи“, „Реакции след бедствия и кризи“.
 
Лектор на обучението бе д-р Хенриета Илиева -  доктор по Социални науки и Социална работа с група, Национален експерт на БЧК по Психосоциална подкрепа при бедствия, аварии, катастрофи и кризи.
 
На 17 юли в Археологически комплекс „Калето“ бяха проведени информационни демонстрации на теми:
 
·  Първа долекарска помощ – Съвременна първа помощ. Алгоритъм и принципи на действие на свидетел на инцидент.
 
·  Животозастрашаващи инциденти – първа помощ при спиране на дишането и сърдечната дейност.
 
·  Първа помощ при шок и голяма кръвозагуба.
 
·  Първа помощ при други наранявания и спешни състояния.
 
Демонстрациите се проведоха от инструктори с дългогодишен опит в обучението по първа помощ, притежаващи сертификати за инструктори от авторитетни международни институции.
 
Проектът „Съвместни усилия срещу природните бедствия“ се изпълнява съвместно от Община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния) – партньор по проекта.
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_01
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_03
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_04
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_05
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_06
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_08
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_09
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_10
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_11
 
Mezdra_Obuchenie_Bedstviya_Avarii_07.2020_13
 
Mezdra_Mehedintsi_Proekt_Interreg_RO_BG_2014-2020_Logo 02