__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Недобросъвестни шофьори масово паркират по новите тротоари на ремонтирана улица в Мездра

Mezdra_Parkirane 01
 
Въпреки забраните, регламентирани в Закона за движението по пътищата и в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, недобросъвестни шофьори продължават масово да паркират по тротоарите, установи проверка на Община Мездра. Последният фрапиращ случай е на ул. „Димитър Благоев“, която в момента се ремонтира по Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
В нарушение на горепосочените нормативни актове, водачи на моторни превозни средства паркират автомобилите си върху подменената наскоро тротоарна настилка, с което я увреждат още преди да е приключило изпълнението на проекта. 
 
Община Мездра предупреждава, че на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания.
 
Съгласно разпоредбата на чл. 178е от Закона за движението по пътищата, лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места,извън разрешените за това места, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., в зависимост от тежестта на нарушението.
 
А според чл. 40 от Наредба № 1, глобата за движение и паркиране на МПС и превозни средства с жива тяга по тротоари, алеи на градини и паркове, както и в зелени площи, варира от 10 до 200 лв.
 
За съжаление, неправилното паркиране на ул. „Димитър Благоев“ не е изолиран случай, а често срещано закононарушение по градските улици на Мездра.
 
Mezdra_Parkirane 02
 
Mezdra_Parkirane 03
 
Mezdra_Parkirane 04
 
Mezdra_Parkirane 05
 
Mezdra_Parkirane 06
 
Mezdra_Parkirane 07
 
Mezdra_Parkirane 08
 
Mezdra_Parkirane 09
 
Mezdra_Parkirane 11