__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Повече от 100 деца се включиха в плувните курсове, организирани от Община Мездра

Mezdra_Pluvno lyato 2020_End_01

 
 
Завършиха плувните курсове за ученици от I до VII клас, организирани през лятната ваканция от Община Мездра със съдействието на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). В тях се включиха 108 деца от градските ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“ и ЦПЛР. 
 

Обучението се проведе през периода 29 юни – 4 септември на басейна в хотелски комплекс „Долче Вита“. Спортните занимания бяха водени от квалифицираните инструктори Дилян Маринов и Христо Иванов.
 
Плувните курсове протекоха в четири смени, всяка с продължителност 10 дни. Поради въведените в страната противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19 беше отменена една от смените – тази от 10-и до 21 август.
 
В края на всяка смяна участниците в курса получиха сертификат за успешно завършено обучение, който удостоверява придобитото от тях ниво на плувни умения.
 
Инициативата „Плувно лято“ се реализира от Община Мездра за 22-а поредна година, от 1999 г. насам. В досегашните издания на курсовете в тях са обхванати над 2 200 начинаещи плувци.

Mezdra_Pluvno lyato 2020_End_02
 
Mezdra_Pluvno lyato 2020_End_03
 
Mezdra_Pluvno lyato 2020_End_10