Започна набиране на преброители и контрольори в община Мездра за Преброяване 2021

От 15 септември 2020 г. започна набиране на преброители и контрольори в община Мездра за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
 
В срок до 30 октомври 2020 г. (петък) кандидатите за преброители и контрольори трябва да подадат заявление по образец в Община Мездра.
 
Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021: https://census2021.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ или от сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/
 
При предстоящото преброяване в страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
 
Най – подходящи за преброители и контрольори са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Необходимо условие е да бъдат и комуникативни.
 
Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ).
 
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
 
Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки – формат за документи, до 30 октомври 2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27) всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.


 
https://mezdra.bg/downloads/uploads/2020/09/02_BG_Naselenie_Zhilishten-fond_Prebroyavane-2021_01.jpg