__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Отчетно-изборно събрание на териториалната организация на Съюза на слепите в България се проведе в Мездра

_DSC4639
 
Териториалната организация (ТО) на Съюза на слепите в България (ССБ) – гр. Мездра, която обединява хората със зрителни увреждания в общините Мездра и Роман, проведе редовно отчетно-изборно събрание. Гости на форума бяха кметът на Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметът Нели Минева, инж. Павлин Ангелов –  председател на Регионалната съюзна организация на ССБ – Плевен и Наталия Христова-Горанова – директор на Общинския център за социални услуги и дейности.
 
_DSC4641
 
Отчет за дейността на териториалната организация през периода 2017-2020 г. изнесе сътрудникът Христина Николова. От доклада стана ясно, че в момента в местната структура на ССБ членуват 50 незрящи от двете общини, докато в началото на отчетния период те са били 73-ма. Те водят активен организационен живот, кокто включва подпомагане на нуждаещите се членове с храни, лекарства и пр., съвместни чествания на Международния ден на белия бастун – 15 октомври, Трифон Зарезан и други празници, участие в национални инициативи, организирани от централното ръководство на съюза и т. н.       
 
_DSC4647
 
На събранието беше приета Програма за дейността на ТО на ССБ – Мездра през периода 2020-2025 г. и избрани нови ръководни органи на организацията. За членове на Управителния съвет с мандат от 5 години бяха избрани Веселин Петров, Димитра Пенчева и Росица Георгиева.
 
Наталия Христова-Горанова и Николай Иванов бяха определени за пълномощници на организацията за Регионалното общо събрание на пълномощниците, което ще се проведе на 3 декември в Плевен.