____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Планирани прекъсвания на ел. захранването на територията на община Мездра за периода 12.10-16.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Мездра за периода 12-16.10.2020