__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

1 138 уязвими лица и семейства от община Мездра ще получат хранителни продукти

01_B4K_Hranitelni produkti_2020_01
 
В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст (БЧК) започва поетапното предоставяне на хранителни пакети на правоимащите лица и семейства от община Мездра.
 
Право на този вид социално подпомагане имат 1 138 уязвими лица и семейства – 403 в гр. Мездра и 735 в 27-те съставни села на общината. Най-напред, от 16 октомври (петък), полагащите им се индивидуални пакети ще получат правоимащите от града, а за тези от селата това ще стане по график от 2 до 5 ноември.
 
02_OP_Hrani_Osnovno materialno podpomagane
 
Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. Раздаването ще се извърши от доброволци на БЧК в Общинския център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) – гр. Мездра.
 
Всеки правоимащ ще получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.
 
03_B4K_Hranitelni produkti_2020_02
 
Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг, ориз – 1 кг, спагети – 1,5 кг, лютеница – 0,5 кг, зелен фасул (консерва) – 2,4 кг, домати (консерва) – 1,6 кг, зелен грах – 1,6 кг, гювеч (консерва) – 1,6 кг, конфитюр – 0,5 кг, говеждо месо (консерва) – 0,3 кг, говежди кюфтета (консерва) – 0,6 кг, пиле фрикасе (консерва) – 0,6 кг, риба (консерва) – 0,510 кг, захар – 3 кг, леща – 1 кг и олио – 3 литра.
 
Пакетите с храни са предназначени за следните категории лица и семейства, подпомагани на различни основания от Дирекция „Социално подпомагане“:
 
• Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
 
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец август 2020 г.;
 
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
 
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2020 г.;
 
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец август 2020 г.;
 
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец август 2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
 
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.