____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Н А Р Е Д Б А ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА МЕЗДРА – ПРОЕКТ

Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Мотиви към Проект на Наредба за създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра