Н А Р Е Д Б А ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА МЕЗДРА – ПРОЕКТ

Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Мотиви към Проект на Наредба за създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра