____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповеди за одобряване масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година

З А П О В Е Д № 150 за масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Боденец ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 151 за масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Брусен ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 176 за масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Върбешница ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 152 за масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Горна Бешовица ЕКАТТЕ 16122, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 153 за масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Горна Кремена ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра

З А П О В Е Д №183 за Проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Дърманци, ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, обл.Враца

З А П О В Е Д №154 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Кален ЕКАТТЕ 35314, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 169 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Крапец ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 170 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Крета ЕКАТТЕ 39709, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 166 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Лик ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 171 Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Лютиброд ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 173 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Люти дол ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 155 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на гр. Мездра ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра

З А П О В Е Д №192 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Моравица ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 156 за . Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Ослен Криводол ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 160 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Ребърково ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра

З А П О В Е Д №193 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Руска Бела ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 157 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Старо село ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 174 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Типченица ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 158 за Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Цаконица ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра

З А П О В Е Д № 161 за . Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Царевец ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра

https://www.livechatalternative.com/