__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

8 читалища от община Мездра ще получат целеви средства от държавата за нови книги

BG Biblioteki 2020[2347]
 
Осем читалища от община Мездра ще получат целеви средства от Министерство на културата на обща стойност малко над 12 000 лв. за обновяване на библиотечните си фондове с книги и други информационни източници. Техните проектни предложения бяха одобрени за финансиране във втората конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г. 
 
Най-много средства – 4 018,10 лв., ще бъдат отпуснати на НЧ „Просвета 1925“ – Мездра. Следват: НЧ „Искър-2004“ – Злидол с 1 214,74 лв., НЧ „Просвета-1897“ – Долна Кремена с 1 214,56 лв., НЧ „Съзнание-1899“ – Типченица с 1 213,93 лв., НЧ „Наука-1919“ – Лик с 1 210 лв., НЧ „Факел-1926“ – Зверино с 1 174,13 лв., НЧ „Светлина-1926“ – Моравица с 1 128,25 лв. и НЧ „Светлина-2007“ – Крапец с 876,31 лв.  
 
Предстои да бъдат сключени договори между читалищата и културното ведомство за реализиране на одобрените проекти. 
 
Проектните предложения на пет читалища от общината – тези в Дърманци, Оселна, Ребърково, Руска Бела и Царевец, не са одобрени за финансиране, тъй като не отговарят на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програмата. 
 
Миналата година целево финансиране за закупуване на нови книги получиха читалища в Царевец – 1 071,59 лв., Мездра – 1 026,97 лв., Оселна – 897,74 лв. и Зверино – 853 лв.