__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца, обслужвана от

Планирани прекъсвания на електрозахранването на област Враца за периода 16-20.11.2020