__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Планирани прекъсвания на област Враца за периода 23-27.11.2020

Планирани прекъсвания на област Враца за периода 23-27.11.2020