Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

01_BG_Census 2021_Logo[3239]

С Решение №61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период на провеждане на Преброяване 2021, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0:00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г. 

• Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. 

• Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 г. 

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0:00 часа на 7 септември 2021 г., което е т. нар. критичен момент на преброяването. 

Решението на Министерския съвет е взето на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната. 

Необходимо е всички, подали заявления за преброители, контрольори и придружители, да бъдат информирани за промяната в датата на преброяването. 

Предвид дългия период от време до 7 септември ще се наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови в случай на необходимост, уточняват от НСИ. 

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на Covid-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.