____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявява за вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба

ОБЯВА
 
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба , на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина.
 
Документи се приемат до:
26.02.2021 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/