__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Усилено се работи по проекта за ремонт и реконструкция на V и VI участък от парк

Напредват строително-монтажните работи по проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра”. Той се реализира от Община Мездра с безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

_DSC0947

Проектът включва ремонт и реконструкция на два участъка с дължина около 750 м от парковата зона, оформена след демонтирането на старата железопътна линия Мездра – Враца, и допълва изградените вече четири участъка от централната пешеходна алея по протежение на ул. „Александър Стамболийски“. 

_DSC0910

Той предвижда в отсечката от кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“ до спортните площадки южно от кв. 101 да бъде ремонтирана и доизградена съществуващата алейна мрежа и да се обособят множество кътове за отдих. И още: изграждане на архитектурни, водни и градински елементи, велоалея, стъпала и рампи за преминаване на посетители с колички и колоездачи. 

Проектирана е и нова енергоспестяваща паркова осветителна система с LED лампи, монтирани върху изцяло нови електрически стълбове с необходимата височина за постигане на оптимална осветеност. Ще бъдат обособени и места за скулптури, с което ще се продължи традицията от вече изградените и ремонтирани участъци. И в двата участъка се предвижда изграждане на градински елементи от общ тип – парково осветление, градински пейки, фонтанки за питейна вода и кошчета за отпадъци. Във всеки участък ще има дървени перголи, оборудвани с пейки с облегалки. 

IMG_20210226_155434

В V-ти участък ще бъдат изградени пет къта за отдих с пейки, цветни площи и пластики, водно огледало с ротонда с пейки, фонтанка, дървен мост и пластика и площадно пространство, а в VI-ти участък – „Алея на творчеството“ със 7 пластики, „Кът ден и нощ“, „Скален кът“, „Поляна за пикник“ и „Зелен тунел“ с пейки и пластики, както и два къта за отдих – единият с пейки и фонтанка, а другият – с пергола, стенна чешма, пейки и маси. 

Бюджетът на проекта е малко над 870 000 лв. с ДДС. Изпълнител на обекта е строителната фирма „Никмар Кънстракшън“ ЕООД – Петрич, която спечели обществена поръчка, обявена от Община Мездра. Строителният надзор се осъществява от „Ведипема“ ЕООД – София, а консултантските услуги по управление и отчитане на проекта се извършват от „Еврофонд Кънсълтинг“ ЕООД – София.