__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 15-19.03.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Враца за периода 15-19.03.2021