__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Указания във връзка с издадена Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България

Указания