____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявен е конкурс за 195(сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски

ОБЯВА
 
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени
195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности
 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански
средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
 
ØВ гарнизон Стара Загора                           - 21 длъжности;
ØВ гарнизон Ямбол                                      - 15 длъжности;
ØВъв в.ф. 38220 – Плевен                            - 4 длъжности;
ØВ 61-ва механизирана бригада – Карлово – 70 длъжности;
ØВ Бригадно командване – Благоевград     - 35 длъжности;
ØВъв в. ф. 54990 – Враца                           - 10 длъжности;
ØВъв в.ф. 28330 – Смолян                          - 20 длъжности;
ØВъв в.ф. 24620 – Свобода                          - 10 длъжности;
ØВъв в.ф. 42600 – Мусачево                       - 10 длъжности.
 
 
Срок за подаване на документи:
до 23.04.2021 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 092624044, 0888218242
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44
 
https://www.livechatalternative.com/