__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

„ВиК“ – Враца стартира мащабна реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мездра

До края на 2023 г. водоснабдителното дружество ще инвестира над 3,5 млн. лв. за подобряване на ВиК-а мрежата в общинския център 

ViK_Vratsa_Mezdra_ViK mrezha_Rekonstruktsiya 02

С цел осигуряване водоснабдяването на населението в условията на климатични промени (засушаване или наводнения); подобряване качеството и обеззаразяването на водата във водоразпределителните мрежи; подобряване ефективността на системите чрез намаляване на загубите, енергийна ефективност, рехабилитация на водоснабдителните системи за рационалното им използване, приоритетна подмяна на мрежи и подобряване нивото на обслужване на абонатите, от м. април „ВиК“ ООД – Враца стартира мащабна реконструкция и рехабилитация на водопроводната и на канализационната мрежа в гр. Мездра. 

ViK_Vratsa_Mezdra_ViK mrezha_Rekonstruktsiya 01

Инвестиционната програма на водоснабдителното дружество предвижда да бъде реконструирана, рехабилитирана и частично доизградена вътрешна канализационна мрежа с дължина 8 272 линейни метра на обща стойност 2 558 903 лв. Реконструкцията ще обхване 22 градски улици. 

Тъй като една част от улиците, на които ще бъдат подменени водопроводите, са предвидени за асфалтиране от Община Мездра, те ще бъдат положени безизкопно. Това са ул. „Георги Кирков“ (в участъка от ул. „Яворов“ до ул. „Дунав“), ул. „Дунав“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), ул. „Пейо Яворов“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), ул. „Рила“ (от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Янко Сакъзов“) и ул. „Дърманско шосе“ в кв. Камъка (от о. к. 377 до о. к. 385). 

ViK_Vratsa_Mezdra_ViK mrezha_Rekonstruktsiya 03

Подмяната на водопроводите на останалите 17 улици ще се извърши по траншеен (открит) метод. Това са по три участъка на ул. „Ал. Стамболийски“, „Георги Кирков“ и „Любен Каравелов“, по два участъка на ул. „Патриарх Евтимий“, „Искър“ и „Никола Вапцаров“, по един участък на ул. „Христо Ботев“, „Янко Сакъзов“, „Стефан Караджа“, „Рила“, „Христо Смирненски“, „Дружба“, „Пирин“, „Сердика“, „Оборище“, „Добруджа“ и „Шипка“.   

Същевременно „ВиК“ ООД – Враца предвижда в Агломерация Мездра да бъде доизградена и реконструирана вътрешна канализационна мрежа с дължина 1, 821 км, както и изграждане на помпена шахта на вътрешната канализационна мрежа – всичко на обща стойност 1 013 163 лв.. 

 

Инвестициите, които водоснабдителното дружество ще направи на територията на гр. Мездра през първия етап са на обща стойност 3 572 066 лв.