____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра напомня, че съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУна 30 април изтича срока за заплащане с 5% отстъпка на предплатилите цялата сума за местните данъци и такси.
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози.
- до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци
- до 31 октомври – втората вноска.
След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
https://www.livechatalternative.com/