____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На вниманието на собствениците на земеделска и горска техника в община Мездра!

Zemedelska tehnika

Община Мездра уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че във връзка с писмо вх. №24.00-238/ 19.04.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Враца и в изпълнение на чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и на чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, на 20 април 2021 г. (вторник) от 12:00 часа ще се извърши преглед за регистрация и годишен технически преглед на земеделската и горската техника на територията на община Мездра. 

При извършването на технически прегледи следва да бъдат представени: 

• Техниката, оборудвана съгласно изискванията на Наредба №3/ 03.02.2016 г.; 

• Свидетелство за регистрация на техниката.; 

• Застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходната техника.; 

• Свидетелство за правоспособност на лицето, представящо техниката.

Собствениците, чиято техника е продадена, следва да представят документ, удостоверяващ продажбата й.

https://www.livechatalternative.com/