__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Станаха известни призьорите в конкурса за детска рисунка, организиран от Община Мездра по повод Международния ден на Земята

Станаха известни призьорите в конкурса за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“, организиран от Община Мездра по повод Международния ден на Земята (International Mother Earth Day) – 22 април. В конкурса се включиха 213 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години от гр. Мездра, съставните села на общината и гр. Попово, област Търговище. 

Рисунките на подрастващите художници бяха оценени от комисия с председател Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ в Община Мездра. 

Призьори в отделните възрастови групи станаха: 

• Първа възрастова група – деца на 5 и на 6 години: 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_01_01

1 място – Габриела Накова, 6 г., ДГ „Детелина“ – гр. Мездра, филиал с. Върбешница; 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_01_02

2 място – Мирела Иванова, 6 г., ДГ „Звездичка“ – с. Зверино; 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_01_03

3 място – Катерина Петкова, 6 г., ДГ „Роза“ – гр. Мездра, филиал с. Моравица. 

• Втора възрастова група – ученици I-IV клас (7-11-годишни): 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_02_01

1 място – Боян Радев, 9 г., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_02_02

2 място – Кристина Анкова, III клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ – гр. Попово, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_02_03

3 място – Палома Никовска, IV „б“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра. 

• Трета възрастова група – ученици V-VIII клас (12-15-годишни): 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_03_01

1 място – Вероника Динкова, V „а“ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_03_02

2 място – Кристина Георгиева, VI клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ – гр. Попово, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_03_03

3 място – Цветозара Попова, V „б“ клас, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Мездра.   

• Четвърта възрастова група – ученици IX-XI клас (16-18-годишни): 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_04_01

1 място – Ивайла Петрова, XI клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ – гр. Попово, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_04_02

2 място – Мария Борисова, X „б“ клас, ПГ „Алеко Константинов“ – гр. Мездра, 

Mezdra_Konkurs_Detska risunka_2021_04_03

3 място – Даниела Красимирова, XI „а“ клас, ПГ „Алеко Константинов“ – гр. Мездра. 

Съгласно регламента на конкурса, участниците, класирани на първо място в отделните възрастови групи, ще получат предметни награди, а всички призьори – грамоти за успешно представяне. Награждаването ще се състои на 26 април 2021 г. (понеделник) от 15:00 часа във фоайето на втория етаж в сградата на Общинска администрация – Мездра. 

Община Мездра благодари на всички участници за проявения изключителен интерес към конкурса за детска рисунка „Земята – нашият дом“!