__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До края на май Община Мездра приема предложения от селските кметове относно Инвестиционната програма за 2022 г.

_DSC1555

До края на месец май, след допитване до местната общност,   кметовете и кметските наместници на населени места трябва да внесат предложения в Община Мездра кои обекти желаят да бъдат включени в Инвестиционната програма за 2022 г. Този краен срок постави кметът на общината Иван Аспарухов на своите колеги на традиционния Ден на кмета. 

_DSC1536

Аспарухов благодари на селските управници за създадената организация, съвместно с Общинската администрация, по време на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

_DSC1539

Кметът на Мездра похвали отдел „Местни приходи“ за добрата събираемост на местните данъци и такси, която през миналата година за пръв път е надхвърлила 2 000 000 лв., а през първото тримесечие на тази година е със 700 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г. 

_DSC1540

В близките дни ще започне поетапна подмяна на една част от съдовете за твърди битови отпадъци. За целта Община Мездра е закупила 200 броя индивидуални кофи за смет и 70 броя пластмасови контейнери тип „Бобър“. Ще бъде актуализирана и схемата за разполагане на контейнерите в населените места. 

_DSC1550

Аспарухов настоя кметовете и кметските наместници да засилят своята контролна дейност относно поддържането на чистотата в населените места и незаконния добив на дърва за огрев. В тази връзка той подчерта, че само през миналата година Общинско предприятие „Чистота“ е премахнало 17 нерегламентирани сметища на територията на общината. Недобросъвестни граждани обаче продължават да изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места. Необходимо е да бъде уплътнена работата и на общите работници, отпуснати на кметствата от Община Мездра.

_DSC1551

Заместник-кметът „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ Нели Минева потърси съдействие от селските кметове при доставката на храната до потребителите, които ползват социалната услуга „Топъл обяд“.