Обява за разкрита процедура по обявяване на 40 (четиредесет) вакантни войнишки длъжности във вовнно формирование 28860- Горна Малина

ОБЯВА
 
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860- Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
 
 
 
Срок за подаване на документи:
02.07.2021 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.