____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 80 кв.м

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 80 кв.м в сградата на кметство с. Крета , приземен етаж за клубни дейности.

Търгът ще се проведе на 10.04. 2007г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 17.04 . 2007 г. в същия час и място.
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината и на тел.
9-20-16, вътр.112 .

https://www.livechatalternative.com/