__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение – Удължаване на срока за получаване на оферти по открита процедура за концесия за строителство с предмет: ,,Изграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

scan12071209490_1