Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021г.

До 10 юни се набират допълнителни преброители и контролни точки за Преброяване 2021 

Население

До 10 юни Националният статистически институт (НСИ) ще допълни допълнително набиране на преброители и контролни документи за преброиране на 2021 г. При предшестващото преброиране на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контролни, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. 
В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакински услуги в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутринта до 20.00 ч. вечерта, включително събота и неделя. 
При преброирането на 2021 населени места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100-120 жилища и 250-300 лица. Всеки преброител ще може да преброи един, два или повече участника в присъствието на преброените онлайн лица. 
Един преброител би могъл да направи средно около 400 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участника, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв. 
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., За преброено жилище – 1.00 лв., А за преброено жилище – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства на преброителите ще трябва да получат специален код, генериран от информационна система, като за това ще получите 0,80 лв. 
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще премине специално обучение и ще подпише декларация за опазване на статистическата информация на получената информация. 
Заявлението за кандидатстване за преброител или контролер е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документът за кандидатстване може да бъде изтеглен от уебсайта на Преброиране 2021 и от уебсайта на община Мездра. 
Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще бъде проведено в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г., като ще премине на два етапа: 
• Първи етап – чрез допълване на електронна преброителна карта в интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г.