____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра продължава да се изкачва в Рейтинг на активната прозрачност

01_PDI_Images

Община Мездра е на 27-о място от всички 265 общини в Република България (без новосъздадената Община Обзор) в Рейтинг на активната прозрачност 2021 на органите на местно самоуправление. Това показват резултатите от проучване на Програма „Достъп до информация” (ПДИ) чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. 

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и по други нормативни актове за активно публикуване на информация в интернет, отговарят ли и как на заявления за достъп до информация по електронен път, подобрява ли се финансовата и бюджетната прозрачност на институциите в страната и т. н.

Нивото на прозрачност на общините е оценено с точки по 97 индикатора. Особено внимание е отделено на секцията „Достъп до информация“, тъй като тя дава най-обща информация на гражданите, които искат да намерят някакъв документ в страницата на съответния орган на власт – как да го направят, към кого да се обърнат, кой се занимава с това и пр. Единственият допълнителен индикатор тази година е информация относно мерките срещу Covid-19.

Община Мездра е събрала 81.8 точки при възможен максимум 96.2 т., което я нарежда на 27-о място сред общините у нас. Спрямо миналата година, когато заемаше 35-о място, Мездра се е изкачила с 8 позиции. Най-предно класиране общината регистрира през 2012 г., когато зае престижното четвърто място, а най-незавидно през 2017 г. – 163-о място. 

За четвърта поредна година Рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление оглавява Община Търговище с 93.2 т., следвана от Община Белоградчик с 92.5 т. и Община Белослав с 92.0 т. В дъното на класацията са Община Етрополе с 35.3 т, Община Якоруда с 33.6 т. и Община Рудозем с 32.8 т. 

Най-предна позиция сред 10-те общини във Врачанска област заема Община Борован, която е на 22-о място. Следват: Мездра – 27-о, Бяла Слатина – 40-о, Криводол – 41-о, Козлодуй – 63-о, Враца – 73-о, Роман – 74-о, Хайредин – 144-о, Оряхово – 150-о и Мизия – 165-о.