____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До 10 юни се набират допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

BG_Naselenie_Zhilishten fond_Prebroyavane 2021_New 01

До 10 юни Националният статистически институт (НСИ) извършва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. 

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутринта до 20.00 ч. вечерта, включително събота и неделя. 

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100-120 жилища и 250-300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица. 

Един преброител би могъл да изработи средно около 400 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв. 

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лв. 

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. 

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и от сайта на община Мездра. 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г., като ще премине на два етапа: 

• Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. 

• Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г.